Wat doe ik?

Wat gebeurd er tijdens een meting: Tijdens een behandeling worden de meridianen gemeten. Bij zwaktes worden er homeopathische middelen gevonden die er voor zorgen dat de meridianen weer die energie gaan geven die een orgaan en daarmee orgaansystemen nodig hebben. Tevens wordt er een voedingsmiddelen lijst van +/- 1000 voedingsmiddelen doorgenomen waaruit blijkt welke voedingsmiddelen u wel verdraagt en welke u beter gedurende een korte periode kunt mijden. In een tweede behandeling worden deze voedingsmiddelen opnieuw doorgemeten om te zien of de vermeden voedingsmiddelen weer terug in het voedingspatroon kunnen worden opgenomen.
Daarnaast wordt er gemeten of u bepaalde stoffen als vitamine, mineralen, sporenelementen of andere stoffen tekort komt. Is dit het geval dan meet het apparaat welke supplementen u tijdelijk nodig hebt om deze tekorten aan te vullen.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Het aantal behandelingen varieert van 2 tot 10 behandelingen.
Tussen de behandelingen zit steeds een periode van drie tot zes weken.
Tijdens het eerste consult wordt in twee uur een anamnese (ziektegeschiedenis) afgenomen en worden uw klachten in kaart gebracht, vervolgens krijgt u uw eerste behandeling. In een tweede consult wordt duidelijker zichtbaar wat de mankementen zijn en wordt er oorzakelijk gewerkt. Daarom zijn er altijd in elk geval twee consulten nodig.

Hoe verschilt dit van wetenschappelijk medische behandelingen?
Conventionele geneeskunde is buitengewoon effectief in crisis management betreffende gezondheid, diagnosticeren en het voorschrijven van medicijnen die symptomen kunnen onderdrukken en dus verlichting geven.
Het B.E.S.T. systeem geeft een totaal beeld van disbalans die bij vele testen verborgen blijven en is een hulp voor diegenen die hun algehele gezondheid op een hoog peil willen houden als ook voor diegenen met chronische aandoeningen die niet reageren op andere behandelingen.

Wat wordt er zoal gemeten?
De bijnier functie, de blinde darm, het bloedvaten stelsel, de blaas, het zenuwstelsel, het colon (waaronder de dikke darm), het onderhuidsbindweefsel, de buis van Eustachius, de ogen, de voorhoofdsholte, de galblaas, het hart, de hypothalamus, de gewrichten, de nieren, de lever, de longen, het lymfesysteem, de kaak en de bijholten, de pancreas, de bijschildklier, de perifere zenuwstelsel, de hypofyse, de pijnappelklier, de voortplantingsorganen, de huid, de dunne darm, de milt, de maag, het gebit, de thymus, de schildklier en de urinewegen.